Συγγραφείς
Εριφύλη Δαμιανού, Ειδική Επιστήμων Τμ. Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.-Διευθύντρια Χορωδίας του Α.Π.Θ. «Γιάννης Μάντακας»