Συγγραφείς
Μαίρη Κοντούλη-Γείτονα, Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου