Συγγραφείς
Σάββας Αλεξάνδρου, Διευθυντής Περιφερειακού Γυμνασίου Αγίου Μάμαντος Τραχωνίου, Συνεργάτης Ι. Μ. Λεμεσού