Συγγραφείς
Βασίλειος Κέκης, Καθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών