Συγγραφείς
Παύλος Γεωργίου, Πληροφορικός, Εκκλ. Σύμβουλος Ι. Ν. Αγ. Κυρίλλου & Μεθοδίου Ολυμπιακού Χωριού