Συγγραφείς
Γιάννης Τσαμπάζης, Αξιωματικός ε.α., Θεολόγος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Θεολογίας ΑΠΘ