Συγγραφείς
Δημήτρης Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Δ. Τριανταφυλλόπουλος είναι καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας Παν/μίου Κύπρου.