Συγγραφείς
Αναστασία Δημητρακοπούλου-Γεώργιος Τσουκαλάς