Συγγραφείς
Μέγας Φώτιος
Άρθρα
18 Απριλίου 2024
Είθε να γίνεις υπογραμμός και υπόδειγμα κάθε αρετής και ευσεβείας στους υπηκόους σου, αλλά και καλή και μεγάλη παραίνεση… Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
13 Απριλίου 2024
Το να βοηθά κανείς τον καθένα σε ό,τι έχει ανάγκη, είναι γνώρισμα αρχηγικής και σώφρονος διανοίας Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
26 Μαρτίου 2024
Πρέπει ν’ αποφεύγεις τις αρχές και τις αιτίες των παθημάτων διότι αυτό είναι και συμφέρον και ελαφρό! Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
17 Μαρτίου 2024
Άγιος Φώτιος ο Μέγας, Περί θυμού, τιμωρίας και απιστίας του άρχοντα Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
6 Μαρτίου 2024
Κάθε άνθρωπος πρέπει ν’ αποφεύγει το ψεύδος, κυρίως όμως οι κυβερνήτες! Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
1 Μαρτίου 2024
Όποιος επαινεί τους φαύλους ανατρέπει την πόλη και όποιος δεν τιμά τους διακρινόμενους την οδηγεί στην ίδια ακαταστασία! Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
26 Φεβρουαρίου 2024
Να τοποθετείς ως αξιωματούχους ανθρώπους που διαθέτουν όλες τις αρετές, κι αν αυτό είναι αδύνατο, τους δικαιοτάτους! Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
22 Φεβρουαρίου 2024
Ο τρόπος των αρχόντων γίνεται νόμος στους υπηκόους! Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
16 Φεβρουαρίου 2024
Η κακία πρέπει ν’ αποφεύγεται από κάθε άνθρωπο, κυρίως όμως από τους άρχοντες! Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
16 Μαρτίου 2023
Πρέπει να τοποθετείς ως αξιωματούχους ανθρώπους που διαθέτουν όλες τις αρετές, κι αν αυτό είναι αδύνατο, πάντως τους δικαιοτάτους! Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
10 Μαρτίου 2023
Ο τρόπος των αρχόντων γίνεται νόμος στους υπηκόους! Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
7 Μαρτίου 2023
«Κυβέρνα τους υπηκόους σου, έχοντας πεποίθηση στην αγάπη των αρχομένων»! Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
8 Φεβρουαρίου 2023
Άγιος Φώτιος ο Μέγας, Τα σχετικά με την Β’ Οικουμενική Σύνοδο Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
8 Σεπτεμβρίου 2018
Πώς το Γενέσιον της Θεοτόκου συνιστά την απαρχή της σωτηρίας μας Εορταστικοί λόγοι
8 Σεπτεμβρίου 2014
Γενέσιον της Θεοτόκου: Η απαρχή της σωτηρίας μας Εορταστικοί λόγοι
26 Μαρτίου 2014
Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ Το Συναξάρι της Πεμπτουσίας