Συγγραφείς
Μέγας Φώτιος
Άρθρα
Παλαιότερες δημοσιεύσεις
26 Φεβρουαρίου 2024
Να τοποθετείς ως αξιωματούχους ανθρώπους που διαθέτουν όλες τις αρετές, κι αν αυτό είναι αδύνατο, τους δικαιοτάτους! Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
22 Φεβρουαρίου 2024
Ο τρόπος των αρχόντων γίνεται νόμος στους υπηκόους! Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
16 Φεβρουαρίου 2024
Η κακία πρέπει ν’ αποφεύγεται από κάθε άνθρωπο, κυρίως όμως από τους άρχοντες! Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
16 Μαρτίου 2023
Πρέπει να τοποθετείς ως αξιωματούχους ανθρώπους που διαθέτουν όλες τις αρετές, κι αν αυτό είναι αδύνατο, πάντως τους δικαιοτάτους! Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
10 Μαρτίου 2023
Ο τρόπος των αρχόντων γίνεται νόμος στους υπηκόους! Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
7 Μαρτίου 2023
«Κυβέρνα τους υπηκόους σου, έχοντας πεποίθηση στην αγάπη των αρχομένων»! Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
8 Φεβρουαρίου 2023
Άγιος Φώτιος ο Μέγας, Τα σχετικά με την Β’ Οικουμενική Σύνοδο Αγίων και Γερόντων παραινέσεις
8 Σεπτεμβρίου 2018
Πώς το Γενέσιον της Θεοτόκου συνιστά την απαρχή της σωτηρίας μας Εορταστικοί λόγοι
8 Σεπτεμβρίου 2014
Γενέσιον της Θεοτόκου: Η απαρχή της σωτηρίας μας Εορταστικοί λόγοι
26 Μαρτίου 2014
Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ Το Συναξάρι της Πεμπτουσίας