Το να βοηθά κανείς τον καθένα σε ό,τι έχει ανάγκη, είναι γνώρισμα αρχηγικής και σώφρονος διανοίας

13 Απριλίου 2024

Άγιος Φώτιος ο Μέγας.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Άγιος Φώτιος ο Μέγας
Προς τον εκλαμπρότατο και ενδοξότατο Μιχαήλ ηγεμόνα της Βουλγαρίας εκ Θεού αγαπημένο εν Κυρίω πνευματικό υιό

Συνέχεια από εδώ: http://www.pemptousia.gr/?p=396477

 

126. Να νομίσης ότι όπλο ισχυρότερο και ασφαλέστερο από την ανδρεία και την στρατηγία είναι η αγάπη των υπηκόων.(1)

Διότι όταν είναι αυτή παρούσα και στρατηγή, καθιστά κι εκείνα χρήσιμα και προσφέρει μεγάλη δύναμι προς όλα· όταν όμως αναιρεθή η αγάπη, καλύτερα ν’ αναιρεθούν μαζί κι εκείνα, διότι γρήγορα θα θελήσουν να κινηθούν προς την μισούμενη εξουσία παρά κατά των εχθρών.

127. Τους λόγους ελέγχουν πολλές φορές τα δόρατα, σε πολλά μέρη όμως και η ισχύς των λόγων αμβλύνει την οξύτητα του πολέμου και διαλύει την ορμή μεγάλων στρατευμάτων. Επομένως τα χέρια μαζί με τον λόγο είναι διπλό τρόπαιο.

128. Οι ελπίδες νεκρώνουν τους πόνους και οι πόνοι γεννούν ελπίδες. Εσύ δε, εξιλεώνοντας το θείο, να μη αμελήσης τίποτε από τα πρακτέα, και θα θερίσης καλές και μεγάλες ελπίδες.

129. Το να βοηθή κανείς τον καθένα σε ό,τι έχει ανάγκη, είναι γνώρισμα αρχηγικής και σώφρονος διανοίας, και μάλιστα εκείνου που έχουν περιπέσει σε συμφορές· διότι πλην των άλλων έχουν την ιδιότητα να διατηρούν αλησμόνητη την ευεργεσία.

130. Η ευδαιμονία των υπηκόων μαρτυρεί την άκρα σύνεσι και δικαιοσύνη της εξουσίας.(2)

131. Για όσες επιτυχίες έχεις, είτε στον ιδιωτικό βίο είτε στο δημόσιο βίο της πολιτείας, πρέπει ν’ αποδίδης την αιτία στον Θεό· διότι έτσι θα τον έχης σε μεγαλύτερο βαθμό βοηθό και θα φανής θεοφιλής, δεν θα παρουσίασης τον εαυτό σου ελαφρό και αλαζονικό και θα δείξης σπασμένες τις ακίδες του φθόνου.

1. Ισοκράτης, Προς Νικοκλέα 21.
2. Ισοκράτης, Προς Νικοκλέα 31.

Η «Επιστολή προς Βούλγαρον Ηγεμόνα» του αγίου Φωτίου του Μεγάλου δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Εποπτεία» τον Φεβρουάριο του 1992. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Παναγιώτης Κ. Χρήστου. Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα Myriobiblos Βιβλιοθήκη: http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/fotios_epistoli.html