Συγγραφείς
Πλάτων, Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης
Σύντομο Βιογραφικό

Πλάτων, Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης