Συγγραφείς
Γεώργιος Μπασματζίδης, Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής ΑΠΘ