Συγγραφείς
Μοναχός Βησσαρίων, Ιερά Καλύβη Αγίου Βασιλείου – Οσίου Θεοφίλου Μυροβλύτου