Συγγραφείς
Πελαγία Ελευθεριάδου, Δικαστική Υπάλληλος, Τελειόφοιτη Τμ. Θεολογίας Α.Π.Θ.