Συγγραφείς
Δημήτριος Μόσχος, Αν. Καθηγητής Τμ. Θεολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών