Συγγραφείς
Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Οικονομολόγος
Σύντομο Βιογραφικό
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Οικονομολόγος

Έλαβε το Δίπλωμα και παρουσίασε τη Διδακτορική Διατριβή του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και το Πτυχίο του στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Δραστηριοποιείται στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, ιδιαίτερα στο χώρο του Αγίου Όρους (1992-1999) και διδάσκει στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΠΘ και Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (1999-2007).  Έχει διατελέσει κριτής επιστημονικών περιοδικών, εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Από τον Απρίλιο του 2001 εργάζεται στην Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ. Σήμερα είναι υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας, στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Ομίλου, και από το 2007 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρίας «Ελληνικά Πετρέλαια Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΕ». Στελέχωσε την Ομάδα Διοίκησης έργου κατασκευής του «Εργοστασίου Ηλεκτροπαραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου 390 MW» (2003-06)  και υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής  εταιρίας «ΕΚΟ Bulgaria EAD» (2005-08).

Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας (2004-07) και της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας (2007-2010) του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Αντιπρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Βιοκαυσίμων ΠΠΚ-Θεσσαλίας (2007-08) και Αν. Γραμματέας του ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ.Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (2009-10).