Συγγραφείς
Γεώργιος – Νεκτάριος Λόης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Singidunum – Βελιγραδίου