Συγγραφείς
Άγιος Επιφάνιος Επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου