Συγγραφείς
Βελισσάριος Γ. Γκεζερλής, Δρ. Πληροφορικής