Συγγραφείς
Norris-Symeon J. Chumley, Ph.D., Καθηγητής Ιστορίας και Παραγωγής Ταινιών Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης
Σύντομο Βιογραφικό
Ph.D., καθηγητής ιστορίας και παραγωγής ταινιών Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης