Συγγραφείς
Δρ. Κωνσταντίνος Σάτσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός