Συγγραφείς
Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Ιστορικός της Ιατρικής, Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρίας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα