Συγγραφείς
Ιωάννης Δουκέλλης, Καθηγητής Μηχανολόγος Μηχανικός, Ιεροψάλτης