Συγγραφείς
Νίκος Νικολούδης, Δρ. Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου