Συγγραφείς
†Μητροπολίτης Νικαίας κυρός Γεώργιος (Παυλίδης)