Συγγραφείς
Γιώργος Α. Γεωργόπουλος, Γενικός Γραμματέας Στέγης Ελληνικών Χορωδιών