Συγγραφείς
Γρηγόρης Σαχίνογλου, Μ.Δ.Ε. Θεολογίας Ε.Α.Π.