Συγγραφείς
Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος ο Β΄