Συγγραφείς
Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζής, Δρ. Θεολογίας
Άρθρα
Παλαιότερες δημοσιεύσεις
6 Απριλίου 2024
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η νεοελληνική πραγματικότητα Αγιολογία
3 Απριλίου 2024
Η ηθική τελείωση κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά Αγιολογία
1 Απριλίου 2024
Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και το μήνυμά του μέσα στη σύγχυση της νέας πραγματικότητας: Νεολαία και μέλλον Αγιολογία
26 Δεκεμβρίου 2023
Το «άφυλο» του Θεού της αγγλικανικής θεολογίας και η σύγχυση της αποφατικής με την αρνητική οδό (via negationis) γνωσιολογίας. Μια ορθόδοξη κριτική. Θεολογία
5 Δεκεμβρίου 2023
Οι άγιοι φανερώνουν τον πραγματικά ελεύθερο άνθρωπο Ηθική
18 Νοεμβρίου 2023
Η Καμπαλά ως πεδίο άσκησης της μαγείας Αιρέσεις
12 Νοεμβρίου 2023
Η απρόσωπη θεϊκή αρχή της Καμπαλά και η αντίθεσή της με την Βιβλική περί Θεού θεώρηση Αιρέσεις
9 Νοεμβρίου 2023
Η γνωστικίζουσα αιρετική ανθρωπολογία της Καμπαλά Αιρέσεις
6 Νοεμβρίου 2023
Η παρερμηνεία του παλαιοδιαθηκικού μηνύματος στο θρησκευτικό και φιλοσοφικό σύστημα της Καμπαλά εξ επόψεως Ορθοδόξου Θεολογίας Αιρέσεις
11 Μαρτίου 2023
Χιλιάδες αθώα θύματα των φυσικών καταστροφών: Γιατί; Πνευματική ζωή
9 Μαρτίου 2023
Η αυταπάτη για τα ρέοντα και εφήμερα Πνευματική ζωή
7 Μαρτίου 2023
Η σχετικότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων και οι φυσικές καταστροφές Πνευματική ζωή
12 Ιανουαρίου 2023
Γονέας Α΄, γονέας Β΄ ή πατέρας και μητέρα; Ηθική
28 Σεπτεμβρίου 2022
Η Καύση των νεκρών. Η παραβίαση της Ιερότητας του ανθρωπίνου Σώματος Θεολογία
28 Σεπτεμβρίου 2022
Οι θεοσοφικές δοξασίες περί Θεού Αιρέσεις
26 Σεπτεμβρίου 2022
Η απάτη του ψεύδους και το πεπερασμένο της ανθρώπινης ύπαρξης Αιρέσεις
22 Σεπτεμβρίου 2022
Θεοσοφία: Μελέτη και αναίρεση των θεοσοφικών αντιλήψεων εξ επόψεως Ορθοδόξου Θεολογίας Αιρέσεις
23 Αυγούστου 2022
Η έννοια της Πνευματικής Πατρότητας Ορθόδοξος Μοναχισμός
17 Αυγούστου 2022
«Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον». Ομιλία στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θεοτόκος
12 Αυγούστου 2022
«Χαρᾶς μου τὴν καρδίαν, πλήρωσον Παρθένε»: η Υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα της χαράς και υπέρβαση της λύπης Θεοτόκος
10 Αυγούστου 2022
«Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον». Ο θεοδίδακτος ύμνος πρός τιμήν  της Υπεραγίας Θεοτόκου Θεοτόκος
9 Αυγούστου 2022
«Ἴασαι, Ἁγνή, τῶν παθῶν μου τὴν ἀσθένειαν”». Η Υπεραγία Θεοτόκος, βοηθός και συμπαραστάτης στον πνευματικό αγώνα Θεοτόκος
8 Αυγούστου 2022
«Οἱ μισοῦντες με μάτην…»: H προστασία της Παναγίας από το μίσος και τον φθόνο Θεοτόκος
7 Αυγούστου 2022
Ἐν κλίνῃ νῦν ἀσθενῶν κατάκειμαι…: Η δοκιμασία της ασθένειας και η ικεσία προς την Παναγία Θεοτόκος
5 Αυγούστου 2022
«καταιγὶς με χειμάζει, τῶν συμφορῶν Δέσποινα…»: Οι θλίψεις μας και η καταφυγή στην Παναγία Θεοτόκος
4 Αυγούστου 2022
“Εκύκλωσαν,  αι του βίου με ζάλαι”: οι μέριμνες του βίου και η εναπόθεσή τους στην Παναγία Θεοτόκος
3 Αυγούστου 2022
«εἰ μὴ γὰρ Σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα…»: Η πρεσβεία και μεσιτεία της Παναγίας προς τον Πανάγαθον Θεόν Θεοτόκος
2 Αυγούστου 2022
«Σωτῆρα τεκοῦσάν Σε καὶ Θεόν»: Η διακονία της Παναγίας στο μυστήριο της σωτηρίας Θεοτόκος
31 Ιουλίου 2022
Ἀληθῆ Θεοτόκον, ὁμολογῶ Δέσποινα… Θεοτόκος
12 Απριλίου 2022
Στοχασμοί και προβληματισμοί, 200 χρόνια από την εθνική παλιγγενεσία: Αγώνας και θυσία στη Μακεδονία Ιστορία
10 Απριλίου 2022
Το όραμα της παγκόσμιας ειρήνης και το χρέος των χριστιανών Κοινωνικά θέματα
28 Ιανουαρίου 2022
Η πρόνοια του Θεού και η ελευθερία του ανθρώπου στις πράξεις και στις επιλογές του Πνευματική ζωή
9 Ιανουαρίου 2022
Μνήμη και προσδοκία στην ανατολή του νέου έτους Σοφίας λόγοι
27 Οκτωβρίου 2021
Η ευλογία της τεκνογονίας και το σύγχρονο δημογραφικό πρόβλημα Κοινωνικά θέματα
13 Οκτωβρίου 2021
Η έννοια της κατάρας στις διαπροσωπικές σχέσεις και την πνευματική ζωή Ηθική
29 Σεπτεμβρίου 2021
Από τον Ρωμανό τον Μελωδό στον Οδυσσέα Ελύτη Δοκίμια
13 Αυγούστου 2021
Πίστη, επιστήμη και εμπειρία στη ορθόδοξη θεολογική παράδοση Επιστήμη & Θρησκεία
2 Ιουλίου 2021
Μαρτυρία και παρουσία του Ιερέα σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται Θρησκευτική ζωή
19 Ιουνίου 2021
Κυριακή ογδόη από του Πάσχα, την Αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομε Θεολογία
5 Μαΐου 2021
Η Ανάσταση του Χριστού ως υπέρβαση του φόβου του θανάτου Πνευματική ζωή
3 Απριλίου 2021
Από την άβυσσο της οδύνης του Σταυρού στην χαρά της Αναστάσεως Θεολογία
18 Μαρτίου 2021
Γιατί συμβαίνουν τόσα λυπηρά στη ζωή μας Ποιμαντική
14 Ιανουαρίου 2021
Θεοσοφία: άρνηση του Θεού της Βίβλου και σύγχυση – ταύτιση μεταξύ Θεού και κόσμου Αιρέσεις
26 Ιουλίου 2020
Ερμηνευτική και θεολογική προσέγγιση του απολυτίκιου της Αγίας Παρασκευής Αγιολογία
19 Μαΐου 2020
Η λύσις της πανδημίας και η λύσις της αιχμαλωσίας Ποιμαντική
2 Απριλίου 2020
Πανδημία και χριστιανική αλληλεγγύη Σοφία και Λόγος
18 Φεβρουαρίου 2020
Από τη στιγμή της σύλληψης το έμβρυο έχει ζωή Ηθική
6 Φεβρουαρίου 2020
Η μέγιστη αποτυχία της Νεωτερικότητας Ηθική
31 Ιανουαρίου 2020
H αξία της ζωής του κάθε ανθρώπου κατά την Θεολογία της Εκκλησίας Ηθική
28 Ιανουαρίου 2020
Η αυταξία της ανθρώπινης ζωής στη χριστιανική σκέψη και η Νεωτερικότητα Ηθική
12 Δεκεμβρίου 2019
Παρουσίαση και ερμηνεία των  αντιλήψεων περί Θεού στα  κείμενα της θεοσοφικής εταιρείας Αιρέσεις
27 Νοεμβρίου 2019
Θεοσοφία: ένα σύνολο ετερόκλητων θρησκευτικών δοξασιών Αιρέσεις
22 Νοεμβρίου 2019
“Deusinversus” Δοξασίες και αντιλήψεις περί Θεού της θεοσοφικής εταιρείας Αιρέσεις
30 Μαΐου 2019
Τα πάθη μας είναι εκείνα που καταδυναστεύουν τον κόσμο Πνευματική ζωή
28 Μαΐου 2019
Ταπείνωση: το πρωταρχικό καθήκον και η βάση της πνευματικής ζωής Πνευματική ζωή
24 Μαΐου 2019
Η καθαρότητα της καρδιάς ως το κύριο ζητούμενο της ασκήσεως Πνευματική ζωή
22 Μαΐου 2019
Ο Χριστιανισμός είναι ένας διαρκής ασκητισμός, ένας αγώνας ελευθερίας και μεταμόρφωσης Πνευματική ζωή
17 Μαΐου 2019
Η καρποφορία της πνευματικής ζωής Πνευματική ζωή
30 Δεκεμβρίου 2018
Χριστούγεννα : Ποιά είναι η σημασία της μεγάλης εορτής της Χριστιανοσύνης; Θεολογία
14 Νοεμβρίου 2018
Η παρουσία του κακού και ο σύγχρονος κόσμος Θεολογία
3 Νοεμβρίου 2018
Η αναγκαιότητα της πνευματικής μελέτης στην εποχή της πληροφορίας και του διαδικτύου Ηθική & Ποιμαντική του Διαδικτύου
12 Οκτωβρίου 2018
Πραγματική ελευθερία αποτελεί η υπέρβαση του εγωισμού και της ιδιοτέλειας Ηθική
10 Οκτωβρίου 2018
Η πνευματική ζωή δεν είναι στατική κατάσταση, αλλά εξελικτική Ηθική
5 Οκτωβρίου 2018
Γνώρισμα της κατά Χριστόν αγάπης είναι η ελευθερία από κάθε ανάγκη Ηθική
3 Οκτωβρίου 2018
Η ετερονομία ως αφετηρία και η αυτονομία ως προορισμός για την ορθόδοξη χριστιανική ηθική Ηθική
28 Σεπτεμβρίου 2018
Τα κίνητρα προς την πνευματική τελείωση Ηθική
26 Σεπτεμβρίου 2018
“δούλος, μισθωτός και ελεύθερος”. Ιδιοτέλεια και ανιδιοτέλεια στην πνευματική ζωή Ηθική
12 Ιουνίου 2018
Η Ορθόδοξη Θεολογία απέναντι στη σύγχρονη θεωρία περί κοινωνικού φύλου Βιοηθική
7 Ιουνίου 2018
Η ανθρώπινη κοινωνία εξελίσσεται μέσα από τη διάκριση και όχι την οντολογική σύγχυση των δύο φύλων Βιοηθική
5 Ιουνίου 2018
Η φύση του ανθρώπου επιβάλλει ένα σύνολο βιολογικών διαφορών μεταξύ των δύο φύλων Βιοηθική
30 Μαΐου 2018
H περί Gender θεωρία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Ορθόδοξη Θεολογία Βιοηθική
24 Μαΐου 2018
Γνωστικές εγκρατιτικές τάσεις και η ιερότητα του σώματος κατά την Εκκλησία Βιοηθική
22 Μαΐου 2018
Οι περί Gender θεωρίες και η Ορθόδοξη ανθρωπολογία Βιοηθική
17 Μαΐου 2018
Φύλο και οντολογία στην Ορθόδοξη Θεολογία. Κριτική της θεωρίας των έμφυλων ταυτοτήτων Βιοηθική
15 Μαΐου 2018
Οι ανθρωπολογικές αντιλήψεις των γνωστικών αιρέσεων αντίθετες προς την ανθρωπολογία των Πατέρων της Εκκλησίας Βιοηθική
10 Μαΐου 2018
Αρχέγονη ενοφυλία και αφυλία κατά τις δύο μεγάλες ομάδες γνωστικών αιρέσεων (ελευθεριάζοντες και εγκρατιτικοί) Βιοηθική
8 Μαΐου 2018
Η αφυλία και η ενοφυλία στα Γνωστικά ευαγγέλια Βιοηθική
4 Μαΐου 2018
Η ενοφυλία ή η αφυλία ως ο προορισμός του ανθρώπου στο θρησκευτικό σύστημα του Γνωστικισμού Βιοηθική
2 Μαΐου 2018
Η περί ενώσεως ψυχής και σώματος διδασκαλία στον γνωστικισμό και την Ορθόδοξη θεολογία Βιοηθική
27 Απριλίου 2018
Tο ανδρόγυνο θεολογικό και ανθρωπολογικό μοντέλο του Γνωστικισμού Βιοηθική
24 Απριλίου 2018
Oι περί Gender θεωρίες συγχέουν την κοινωνική με την οντολογική διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης Βιοηθική
20 Απριλίου 2018
Το ανθρωπολογικό μοντέλο που προβάλλουν οι περί Gender θεωρίες Βιοηθική
17 Απριλίου 2018
Gender και έμφυλες ταυτότητες. Η προβληματική της θεωρίας περί διαχωρισμού βιολογικού και κοινωνικού φύλου Βιοηθική
29 Μαρτίου 2018
Οι έμφυλες ταυτότητες και η ενοφυλία των γνωστικών Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
5 Νοεμβρίου 2017
Ηθικισμός και αίρεση Αιρέσεις
30 Οκτωβρίου 2017
Η διάκριση των πνευμάτων ως φραγή στην αίρεση Αιρέσεις
12 Οκτωβρίου 2017
Η έλλειψη ταπείνωσης οδηγεί στον όλεθρο της αίρεσης Αιρέσεις
5 Οκτωβρίου 2017
Η διάκριση μεταξύ αληθούς και ψευδούς πνευματικής εμπειρίας και οι σύγχρονες αιρετικές προκλήσεις Αιρέσεις
15 Αυγούστου 2017
O Χριστός, οι Αρχαίοι Φιλόσοφοι και οι Νεοέλληνες Αιρέσεις
21 Ιουλίου 2017
Πού και πώς πρέπει να λατρεύεται ο Θεός; Αιρέσεις
2 Ιουλίου 2017
Πώς οι ειδωλολατρικοί ναοί μεταβλήθηκαν σε χριστιανικούς; Αιρέσεις
24 Ιουνίου 2017
Ελληνισμός και Παλαιά Διαθήκη Αιρέσεις
17 Ιουνίου 2017
Τί προσέλαβε και τί απέριψε από την αρχαία Ελλάδα ο Χριστιανισμός; Αιρέσεις
10 Ιουνίου 2017
Σύγκρουση και σύνθεση αρχαιοελληνικού πολιτισμού και Χριστιανισμού Αιρέσεις
19 Απριλίου 2017
Όταν οι μεγάλοι μιλούν για την Συγχώρεση Πρόσωπο και Βία
15 Απριλίου 2017
«…ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών…» Πρόσωπο και Βία
13 Απριλίου 2017
«Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γάρ οίδασι τί ποιούσι» (Λουκ. 23,34) Πρόσωπο και Βία
11 Απριλίου 2017
«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού» (Λευιτ. 24, 20-21). Είναι εκδικητικός ο Μωσαϊκός νόμος; Πρόσωπο και Βία
9 Απριλίου 2017
Ο πειρασμός της αυτοδικίας και ο νόμος της συγχώρεσης Πρόσωπο και Βία
30 Σεπτεμβρίου 2016
Ειλικρίνεια, η αποστροφή της προσποίησης Κοινωνικά θέματα
20 Σεπτεμβρίου 2016
Η ρηχότητα της υποκρισίας Κοινωνικά θέματα
17 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ρόλος της υποκρισίας στο θεατρικό σανίδι της ζωής Κοινωνικά θέματα
14 Σεπτεμβρίου 2016
Το προσωπείο της υποκρισίας Κοινωνικά θέματα
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Λεμοντζής γεννήθηκε στον Βόρειο Εβρο και μεγάλωσε στην Καβάλα όπου επεράτωσε τας εγκυκλίους σπουδάς του.

Είναι απόφοιτος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης και Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Διάκονος και Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε το 1976 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων, όπου υπηρέτησε σε Ελληνορθόδοξη Κοινότητα του Ανατολικού Λονδίνου.

Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιον Durham της Αγγλίας και το 1998 ανεδείχθη διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ στον Τομέα της Ιστορίας των Δογμάτων.

Από το 1994 υπηρετεί ως Αρχιερατικός Επίτροπος Καμπανίας και Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας , Ναούσης και Καμπανίας, έως της σήμερον.

Είναι Υπεύθυνος του Αντιαιρετικού γραφείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, αρθρογραφεί σε περιοδικά και εφημερίδες, άρθρα του δημοσιεύονται στο διαδίκτυο σε Εκκλησιαστικές και Επιστημονικές Ιστοσελίδες, ενώ είναι συγγραφέας διαφόρων θεολογικών μελετών και βιβλίων.