Συγγραφείς
Ελένη Μπούμπα, Νηπιαγωγός – Ερευνήτρια της Ελληνικής Παράδοσης