Συγγραφείς
Δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, Βυζαντινολόγος, Πρόεδρος Κυπριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών