Συγγραφείς
Σταμάτιος Κίσσας, Άρχων Πρωτομαΐστωρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας