Συγγραφείς
Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός, Γραμματέας της Σ.Ε. επί των Αιρέσεων