Συγγραφείς
Μητροπολίτης Βίβλου και Βoτρίων (Όρους Λιβάνου) Σιλουανός