Συγγραφείς
Πανωραία Κουφογιάννη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Σύντομο Βιογραφικό
Επίκουρη Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών