Συγγραφείς
Κώστας Παπαθεοδωρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας/Νευροφυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Πατρών
Σύντομο Βιογραφικό

Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας/Νευροφυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Πατρών