Συγγραφείς
π. Γεώργιος Δημητρόπουλος, Εφημέριος Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Γομοστού Υπ. Μ.Α. Θεολογίας