Συγγραφείς
Γεώργιος Μαρτζέλος, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογίας ΑΠΘ