Συγγραφείς
Κώστας Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ – Δικηγόρος