Συγγραφείς
Richard Hunter, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Campridge