Συγγραφείς
Μιχάλης Κουτσός, Φιλόλογος – Συγγραφέας
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Μιχάλης Κουτσός είναι συνταξιούχος Καθηγητής Φιλόλογος, κατέχει Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών  και Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

Υπηρέτησε σε διάφορα Γυμνάσια και Λύκεια της επαρχίας κα της Θεσσαλονίκης.

Υπηρέτησε ως καθηγητής και Υποδιευθυντής του Πειραματικού Σχολείου Α.Π.Θ.

Αποσπάστηκε για τρία χρόνια στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης.

Διετέλεσε Διευθυντής του 12ου Λυκείου Θεσσαλονίκης για μικρό χρονικό διάστημα.

Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης.

Διετέλεσε Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Χαριλάου Θεσσαλονίκης,  από όπου και απεχώρησε από την υπηρεσία το 2007.

Α. ΣΧΟΛΙΚΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διοργάνωσε πολλές  δραστηριότητες και ως καθηγητής του Πειραματικού Σχολείου Α.Π.Θ. και ως Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης.

Β. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

 1. Η Γλωσσική Διδασκαλία και το μάθημα των Ν. Ελληνικών μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα (1836-1973), Θεσσαλονίκη 1988 (διπλωματική εργασία)
 2. Διδακτική της Ιστορίας, θεωρητική προσέγγιση και διδακτικά μοντέλα, εκδ. ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη 2000.
 3. Διδακτική των Ιστορικών Πηγών εκδ. ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη 2004.
 4. Διδακτική του Αρχαιοελληνικού Λόγου εκδ. ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη 2006.
 5. Καταβασίες Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, Α΄ τόμος Ορθρινά Μελετήματα Θεσσαλονίκη 2017.
 6. Εξάψαλμος, Αναβαθμοί, Εωθινά και Ώρες,, Β΄ τόμος Ορθρινά Μελετήματα Θεσσαλονίκη 2018.
 7. Ελληνορθόδοξα Μελετήματα, Γ΄ τόμος, Θεσσαλονίκη 2018
 8. Λειτουργικά Μελετήματα, Δ΄ τόμος, Θεσσαλονίκη 2019
 9. Εκκλησιαστικού Κανόνες, Ε΄ τόμος, Θεσσαλονίκη 2020
 10. Καινοτόμες Δραστηριότητες στο Πειραματικό Σχολείο Α.Π.Θ. κατά τα έτη 1990 έως 2002, Θεσσαλονίκη 2018.
 11.  Βασικό Βοήθημα στο Αναγνωστικό της Λατινικής (Μετάφραση, Λεξιλόγιο, Ασκήσεις) Θεσσαλονίκη 1980.
 12. Έγραψε και πολλές άλλες ανέκδοτες εργασίες.

Γ. ΑΡΘΡΑ

Αρθρογράφησε σε πολλά επιστημονικά περιοδικά και τοπικές εφημερίδες, όπως «ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» του Πειραματικού Σχολείου Α.Π.Θ., «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»,« Ο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ», «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΑΒΔΟΥ» κ.λ.π. με διάφορα θέματα φιλολογικά και κοινωνικά.