Συγγραφείς
Ελένη Στούμπου-Κατσαμούρη, Αρχαιολόγος, Σκηνοθέτρια