Συγγραφείς
Στυλιανός Χ. Τσομπανίδης, Αν. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ