Συγγραφείς
Δημήτριος Γόνης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών