Συγγραφείς
Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος, Φοιτητής Α.Ε.Α.Θ.