Συγγραφείς
Γιάννης Χατζηνικολάου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μόντρεαλ