«Η Χαρά». Καρπός Αγίου Πνεύματος

21 Ιανουαρίου 2021

«Η Χαρά». Καρπός Αγίου Πνεύματος. 2ος Καρπός απ’ τους εννέα 9

 

«πιστεύοντες δε αγαλλιάσθε χαρά ανεκλαλήτω

και δεδοξασμένη»

«την χαράν υμών ουδείς αίρει αφ’ υμών»

Η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη μας στον Αναστάντα Ιησού Χριστό, προβάλλεται στην οικουμένη με δύο μεγάλες αρετές. Μία από αυτές είναι η Χαρά, ως συνέχεια της αγάπης, που είναι πρώτη. Προέρχονται και οι δύο από την ουσία του Τριαδικού Θεού μας. Γνωρίζουμε ότι φανερώθηκε ως Αγάπη ο ίδιος ο Θεός, καθόσον αποκάλυψε ότι «ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ», ΑΊωάν.δ΄16. Ομοίως, και η Χαρά ως προερχόμενη από το Θεό, δεν μπορεί κανένας να μας την αφαιρέσει. Είναι θείο απόκτημα. Μας έδωσε μάλιστα, εντολή και υπόσχεση ο ίδιος ο Χριστός, ότι «την χαράν ουδείς αίρει αφ’ υμών», Ιωάν.ιστ΄22. Προσθέτει επιπλέον ο Ιησούς Χριστός ότι οφείλουμε να ζητάμε χατίρια από το Θεό-Πατέρα δια του Χριστού και θα τα λαμβάνουμε. Τότε πλημμυρισμένοι από χαρά θα ακούμε τον ίδιο να συνιστά: «αιτείτε και λήψεσθε, ίνα η χαρά υμών ή πεπληρωμένη», Ιωάν.ιστ΄24. Είναι ολοκληρωμένη και πλήρης όταν την παίρνουμε από το Θεό, ύστερα από προσευχή. Μεγάλες ευεργεσίες οι δύο αυτές παροχές. Η Αγάπη και η Χαρά.

Έτσι, το πιστεύω μας στο Χριστό και την Εκκλησία του, αποκτάει ως εσωτερικό περιεχόμενο και την αγάπη προς τους ανθρώπους, αλλά έτσι εκτείνεται και στο επίπεδο της πλήρους Χαράς. Άλλωστε, αφού «Ο Θεός αγάπη εστί», από αυτήν προέρχεται και κάθε άλλη καρπογόνος αρετή. Ειδικότερα, η όλη πνευματική καρπογονία μας, εκδηλώνεται προς την οικουμένη, με το έμβλημα της Χαράς. Για τούτο πήραμε μια σημαντική παραγγελία από το θείο λόγο, ότι οι «πιστεύοντες αγαλλιάσθε χαρά ανεκλαλήτω και δεδοξασμένη», Α΄Πέτ.α΄8. Η πίστη μας να γίνεται αιτία Χαράς, προκειμένου να γίνεται «ελπίδα ζώσα δ΄ Αναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών», Α΄Πέτρ.α΄3. Ανήκοντες στην Εκκλησία του Ναζωραίου, εμπνεόμαστε από «το φαιδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα», όπως το πρόβαλλε ο ίδιος ο Αναστημένος Χριστός στην πρώτη διακήρυξή του. «Χαίρετε».

Ως ο δεύτερος καρπός η Χαρά, που σκορπίζεται από το Άγιο Πνεύμα, για λογαριασμό του Τριαδικού Θεού, αποτελεί και τον διακαή πόθο όλων των ανθρώπων. Ποιος δεν θέλει να χαίρεται; Δεν την βρίσκουν τη χαρά, όλοι όσοι την αναζητούν στην πολυποίκιλη αμαρτία. Το Άγιο Πνεύμα, ως εντεταλμένο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μας χαρίζει και την πνευματική ζωή της πίστεως. Είναι το ίδιο είναι που καρπογονεί, ως πηγή της πραγματικής χαράς. Έτσι εκδηλώνεται η αληθινή Χαρά ως μεγάλη αρετή και κατάκτηση. Εκ Πνεύματος Αγίου εμπνεόμενοι και οι άγιοι Απόστολοι και δίδαξαν τη Χαρά, αλλά και την έζησαν και οι ίδιοι. Εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, έγραφε ο Απόστολος Παύλος, «Χαίρω εν τοις παθήμασί μου» υπέρ Χριστού και πιστών και ο λόγος του, καρποφορούσε. Μέχρι αυτό το σημείο φτάνει και προσφέρεται να μας χαροποιεί η Χαρά. Ποτέ δεν έπαψε ο ίδιος ο Παύλος, να διαγγέλλει στα Έθνη την πνευματογόνα και πνευματοφόρα Χαρά, δια προφορικών διδασκαλιών του, δια των επιστολών του και δια της χαρούμενη ζωής του, στηρίζοντας ιδίως τους νέους Χριστιανούς.

Θα ακούσουμε, αγαπητοί, και τοποθετήσεις από μερικούς Πατέρες της Εκκλησίας, γι’ αυτήν την πνευματοφόρα Χαρά.

– Διδάσκει ο ιερός Χρυσόστομος ότι η Χαρά: «Η εν Κυρίω, κέρδος φέρει, η εν κόσμω λύπην. Ο αλαζών εκτός χαράς, ο ταπεινός εν ηδονή πολλή», ΕΠΕ 15,468-470.  Άλλοτε πάλι, έγραφε, ότι: «Ο εν Θεώ ών, αεί χαίρει», ΕΠΕ 22,30. Διωκόμενος δε και σε εξορίες ευρισκόμενος, δεν τον εγκατέλειψε η Χαρά.

– Ο σοφός Γρηγόριος ο Θεολόγος, μας παραγγέλλει τι είναι η πνευματοφόρος Χαρά. Διδάσκει: «Ελπίς γάρ εστίν η την χαράν σύνοικον τη ψυχή του σπουδαίου παρασκευάζουσαν», ΕΠΕ 6,84-86. Συγκάτοικο τη θέλει τη Χαρά ο ιερός Πατήρ. Να έχουμε τη Χαρά του Χριστού, της Παναγίας και των αγίων συγκάτοικους.

Μια πνευματοφόρα σύσταση είναι απαραίτητη, καταλήγοντας την παρούσα γραφή μου. Πιστοί Χριστιανοί, κλείστε τη Χαρά στην καρδιά σας, όπως συμβουλεύει ο θείος λόγος: «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε· τούτο γάρ θέλημα Θεού εν Χριστώ ιησού εις υμάς», Α΄Θεσ.ε΄16-18. Μας θέλει χαρούμενους ο Θεός, μαζί και με άλλες αρετές.

Τότε: «την χαράν υμών ουδείς αίρει αφ’ υμών», Ιωάν.ιστ΄22.

Ας ευχηθούμε να είναι ο νέος χρόνος, Χαράς χρόνος.