Ιερομόναχος Γεράσιμος Αγιαννανίτης (+1917)

4 Ιανουαρίου 2019

Η καταγωγή του ήταν από τη μοναχοτρόφο Μάδυτο. Εκάρη μοναχός, χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος στην Καλύβη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ της σκήτης της Άγιας Άννης. Κατόπιν εγκαταβίωσε στην Καλύβη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου και τέλος εγκαταστάθηκε στην Καλύβη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου των μετέπειτα Καρτσωναίων. Κατά το σαρανταλείτουργο, που έκανε μετά τη χειροτονία του, αγρυπνούσε καθημερινά και για να μην τον παίρνει ο ύπνος εργαζόταν σκληρά φτιάχνοντας πεζούλια που σώζονται μέχρι σήμερα.

Γέροντας Γεράσιμος Αγιαννανίτης, άριστος ησυχαστής και αυστηρός νηστευτής.

Κατά τον Γέροντα Άνθιμο Αγιαννανίτη (+1996) διακρίθηκε ως άριστος ησυχαστής, αυστηρός νηστευτής, λίαν φιλακόλουθος, εξαιρετικός Πνευματικός και θαυμάσιος μουσικός. Ήταν πολύ φιλόπονος, εργατικός και δυνατός. Δεκάδες πεζούλια για τις ελιές φτιάχτηκαν από τα χέρια του, για ν’ αναπαύσει τους αδελφούς του, καθώς αναφέρουν οι σημερινοί διάδοχοι του.

Ανεπαύθη εν Κυρίω στις 11.3.1917 στην Καλύβη του Άγιου Γεωργίου κι ετάφη μετά των πατέρων της σκήτης, για να μνημονεύεται πάντοτε και ν’ αναπαύεται αγαλλόμενος αιώνια.

 

Πήγες – Βιβλιογραφία

Ανθίμου Αγιαννανίτου ιερομ., «Αγία Άννα» το ιερό βήμα του Άθωνα, Άγιον Όρος 1992, σ. 70 (απ’ όπου η φωτογραφία).

 

Πηγή: Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, Μέγα Γεροντικό εναρέτων Αγιορειτών του εικοστού αιώνος, τόμ. Α΄ 1901-1955, εκδ. Μυγδονία, Άγιον Ορος 2011.