Το Βάπτισμα του Ιησού

5 Ιανουαρίου 2019

Σήμερα, αδελφοί χριστιανοί, είναι η τρίτη Δεσποτική εορτή. Πρώτη Δεσποτική εορτή είναι η Γέννηση του Χριστού, δεύτερη η Περιτομή και τρίτη Δεσποτική εορτή είναι η Βάπτιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επειδή είστε κουρασμένοι με την θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι μεγαλύτερη από την Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, που ακούμε κάθε Κυριακή, και επειδή θα ακολουθήσει και ο Μέγας Αγιασμός, γι᾽ αυτό ολίγα μόνο λόγια θα σας πω και θα τελειώσω σύντομα το ταπεινό μου κήρυγμα.

Ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου, είναι αναμάρτητος και γι᾽ αυτό δεν είχε ανάγκη από το βάπτισμα. Αλλά έρχεται προς το βάπτισμα του Ιωάννου, γιατί αυτό το βάπτισμα ήταν θέλημα Θεού· γιατί έπρεπε με την πράξη Του αυτή ο Χριστός να επικυρώσει το έργο του Ιωάννου. Στην βάπτιση του Χριστού ακούμε την φωνή του ουρανίου Πατρός, «Ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ω ηυδόκησα». Αυτή η φωνή είναι και φωνή της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία είχε ανακηρύξει τον Μεσσία ως Υιόν του Θεού αγαπητόν (βλ. Ψαλμ. 2,7. Ησ. 42,1). Κατά την βάπτισή Του ο Ιησούς «ανέβη ευθύς», δηλαδή, αμέσως, «από του ύδατος». Αυτό δηλώνει καθαρά την αναμαρτησία του Χριστού, γιατί οι βαπτιζόμενοι παρέμεναν στο νερό όσο χρόνο διαρκούσε η εξομολόγηση των αμαρτιών τους. Αλλά ο Χριστός, μη έχοντας ουδεμία αμαρτία, «ανέβη ευθύς από του ύδατος».

Ακόμη κατά την βάπτιση του Ιησού Χριστού άνοιξαν οι ουρανοί, που τους είχε κλείσει ο Αδάμ με την αμαρτία του. Αυτό σημαίνει ότι, και όταν βαπτίζονται οι χριστιανοί, ανοίγουν και γι᾿ αυτούς οι ουρανοί. Το πιο θαυμαστό δε ακόμη είναι ότι κατά την βάπτιση του Χριστού ήλθε το Άγιο Πνεύμα. Γιατί; Ήλθε για να μαρτυρήσει ότι είναι ανώτερος ο βαπτιζόμενος, δηλαδή ο Χριστός, από τον βαπτίζοντα, δηλαδή τον Πρόδρομο. Γιατί οι Ιουδαίοι θεωρούσαν τον Ιωάννη ανώτερο από τον Χριστό. Για να μη νομίσουν δε ότι η φωνή του Πατέρα «ούτος εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός» λέγεται για τον Ιωάννη, γι᾿ αυτό κατέρχεται το Πνεύμα με μορφή περιστεράς στο Χριστό. Στο Χριστό και όχι στον Ιωάννη, γιατί τον Χριστό ήθελε να δηλώσει το Άγιο Πνεύμα ως Υιό του Θεού αγαπητό. Εμφανίστηκε δε το Άγιο Πνεύμα με μορφή περιστεράς, για να δηλωθεί ότι, για να έχουμε την Χάρη του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να είμαστε καθαροί, όπως η περιστερά αγαπάει την καθαρότητα. Πάντως, όπως επί του Νώε η περιστερά με το κάρφος ελαίας ανήγγειλε την λύση του κατακλυσμού, έτσι και εδώ η περιστερά αναγγέλλει την λύση των αμαρτιών μας με το βάπτισμά μας. Και το άνοιγμα λοιπόν των ουρανών και η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την βάπτιση του Χριστού, αυτά τα δύο «του χριστιανικού βαπτίσματος ήσαν προχαράγματα», λέγει ο Ζιγαβηνός, ένας σπουδαίος ερμηνευτής των Αγίων Γραφών.

Χριστιανοί μου, μην λησμονούμε το βάπτισμά μας και ότι με αυτό πήραμε υιοθεσία και γίναμε παιδιά του Θεού. Ας τιμήσουμε, λοιπόν, την αξία μας αυτή, την θεία μας αυτή υιοθεσία και ας κρατούμε καθαρό τον χιτώνα του βαπτίσματός μας από τους μολυσμούς της αμαρτίας.