Μηνύματα του Οικουμενικού Πατριάρχη για τη προστασία του περιβάλλοντος

13 Μαρτίου 2019

3.25 Μήνυμα της Α.Θ Παναγιότητος Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου επί τη ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος ( 1 Σεπτεμβρίου 2014)

Την ημέρα της Ινδίκτου το 2014, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέδωσε το καθιερωμένο μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ξεκινώντας το μήνυμα του, αρχικά αναφέρεται στην προσπάθεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε συνεργασία με διάφορους Διεθνείς Οικολογικούς Οργανισμούς και Οικολογικά Ιδρύματα. Η προσπάθεια που γίνεται δεν είναι πλήρως καρποφόρα διότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπαθεί και συμμετοχή από τους ανθρώπους για να βρεθεί μια λύση. Φυσικά όμως τονίζεται πως έχουν γίνει αρκετά βήματα προόδου, τα οποία μας οδηγούν σταδιακά σε μια οριστική λύση του οικολογικού ζητήματος και παράλληλα δημιουργούνται τα θεμέλια για μια οικολογική μεταστροφή των ανθρώπων, οι οποίοι θα διακατέχονται από το περιβαλλοντικό ήθος.

Έπειτα, τονίζεται πως «η εκκλησία παρέχει το αντίδοτον δια την θεραπείαν των οικολογικών προβλημάτων, καλούμεν τους πάντας εις αποκατάστασιν της εικόνας του Θεού εις το αρχαίον, το πρωτότυπον κάλλος». [123] Επιπροσθέτως τονίζεται πως ο σεβασμός της φύσης προς τον άνθρωπο δεν κερδίζεται μέσω των καταστροφικών ενεργειών του ανθρώπου αλλά μέσω του σεβασμού αρχικά των συνάνθρωπων μας και στην συνέχεια μέσω της αγάπης και του σεβασμού προς την φύση.

Οδεύοντας προς το τέλος του μηνύματος, ο Πατριάρχης τονίζει πως το βάρος για την ευαισθητοποίηση των πιστών στα οικολογικά θέματα αλλά και την προσπάθεια εύρεσης μια λύσης που θα δώσει ένα τέλος σε όλη την καταστροφή, έχει πέσει στους ώμους της εκκλησιάς, η οποία προσπαθεί, διοργανώνοντας συνεχώς Οικολογικά Συμπόσια και Σεμινάρια, όπως αυτό που θα διοργανωθεί τον Ιούνιο του 2015 με θέμα «Θεολογία, Οικολογία και Λόγος» και θα έχει ως κύριο μέλημα του την διάσωση του πλανήτη.

3.26 Μήνυμα της Α.Θ Παναγιότητος Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου επί τη ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος (1 Σεπτεμβρίου 2015)

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, εξέδωσε ένα οικολογικό μήνυμα τη 1η Σεπτεμβρίου του 2015. Αρχικά αναφέρθηκε στην Ρωμαιοκαθολική εκκλησία, η οποία θέσπισε και εκείνη με την σειρά της τη 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προστασίας και προσευχής για το περιβάλλον. Επίσης γίνεται αναφορά στα οικολογικά προβλήματα, τα οποία ολοένα και αυξάνονται με δραματικούς ρυθμούς, το ίδιο και οι καταστροφές που αποφέρουν και θέτουν σε κίνδυνο την ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων επάνω στον πλανήτη.

Έπειτα, μέσα από τον λόγο του Πατριάρχη, υπογραμμίζεται σθεναρά πως η λύση για να σταματήσει η αλαζονεία του ανθρώπου, η οποία ευθύνεται για τις περιβαλλοντικές καταστροφές δίνεται μέσα από τα κείμενα της εκκλησίας και τους πατέρες, διότι όπως αναφέρεται «Οι ορθόδοξοι χριστιανοί εδιδάχθησαν υπό των πατέρων της εκκλησίας να περιορίζωμεν κατά εφικτόν τας ανάγκας μας. Εις το ήθος του καταναλοτισμού αντιτάσομεν το ήθος της ασκητικότητας. Εν ήθος αυτοπεριορισμού των αναγκών μας εις το απαραίτητον». [124] Επιπροσθέτως ο Πατριάρχης τονίζει πως οι άνθρωποι έχουν παραμελήσει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μπορεί να τους βοηθήσει, δίνοντας τους δύναμη και όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να επιτύχουν ότι επιθυμούν.

Οδεύοντας προς το τέλος της ομιλίας του ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρει στους πιστούς πως η φράση, «στώμεν καλώς στώμεν μετά φόβου Θεού, ενώπιον της δημιουργίας του Θεού. Η δε του Δημιουργού πάσης κτίσεων, ορατής και αοράτον Κύριο ημών Χάρις και άπειρον Αυτού Έλεος είτησαν μετά πάντων και μετά του κόσμου πάντως, νυν και εις τους απέραντους αιώνας» [125] αποτελεί την πεποίθηση, η οποία προτρέπει τους πιστούς να πράξουν ορθά ώστε να επανέλθει η ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και την φύση.

3.27 Μήνυμα της Α.Θ Παναγιότητος Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου επί τη ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος (1 Σεπτεμβρίου 2016)

Στο προτελευταίο μήνυμα το οποίο εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος το 2016, τονίστηκε η σπουδαία απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου να ορίσει μια μέρα προσευχής για το περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν οι πιστοί να ενωθούν, με αποτέλεσμα να καταφέρουν να καταπολεμήσουν την οικολογική κρίση, την οποία δυστυχώς έχουν προκαλέσει οι ίδιοι. Επίσης έγινε αναφορά στην ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία διευκολύνει την ζωή του σύγχρονου ανθρώπου αλλά παράλληλα τον αποπροσανατολίζει και τον κάνει να εθελοτυφλεί απέναντι στην καταστροφή. Η εξέλιξη της τεχνολογίας ήταν ένα από τα κυριότερο θέματα τα οποία συζητήθηκαν στο Οικολογικό Συνέδριο το οποίο διεξήχθη τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Στην συνέχεια του λόγου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρει, πως για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων «απαιτήται συνεχής εγρήγορσις, κατάρτησις και διδαδκαλία, ώστε να γίνεται σαφής η σχέσις της σημερινής οικολογικής κρίσεως με τα ανθρώπινα πάθη της πλεονεξίας, της απληστίας, του εγωισμού, της αρπακτικής διάθεσης, των οποίων καρπός είναι περιβαλλοντική κρίσις». Επίσης γίνεται αναφορά πως είναι μονόδρομος για την σωτηρία μας το να επιστρέψουμε «εις το αρχικόν κάλως της τάξεως και της Οικονομίας, της εγκράτειας και της ασκήσεως» [126], ώστε να καταφέρουμε να λειτουργούμε σωστά απέναντι στην φύση.

Τέλος, στο κλείσιμο του μηνύματος, υπογραμμίζεται πως είναι ανάγκη να βρεθεί μια λύση για το οικολογικό πρόβλημα, διότι τα άσχημα καιρικά φαινόμενα που οφείλονται στην υπάρχουσα οικολογική κρίση καταστρέφουν τα πολιτιστικά μνημεία και κάθε ανάμνηση του πολιτισμού μας, όποτε είναι υποχρέωση μας να τα προστατέψουμε, διαφυλάσσοντας, την άξια που εκπροσωπούν, αναλλοίωτη.

3.28 Μήνυμα της Α.Θ Παναγιότητος Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου επί τη ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος. (1 Σεπτεμβρίου 2017)

Στο τελευταίο μήνυμα, το οποίο εξέδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης για την ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος στη 1η Σεπτεμβρίου του 2017, έκανε μια ανασκόπηση στα 28 χρόνια που έχουν περάσει από την σπουδαία απόφαση να οριστεί η 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής των πιστών για το περιβάλλον. Επίσης τονίζεται ο σπουδαίος αγώνας και η συλλογική προσπάθεια των πιστών, οι οποίοι προσπαθούν να καταφέρουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούν άλλα προβλήματα στην κτίση. Επιπροσθέτως ο Πατριάρχης αναφέρθηκε, όπως και σε κάθε μήνυμα του στην σπουδαιότατα της εκκλησιαστικής προσφοράς, όσων αφορά το οικολογικό ζήτημα, διότι προσπαθεί μέσω των Οικολογικών Συνεδρίων και Οικολογικών Συμποσίων να δώσει ένα τέλος στην αδιάκοπη καταστροφή του πλανήτη. Ο σκοπός της ομιλίας είναι να προσπαθήσει να διδάξει στους πιστούς να σέβονται την φύση, διότι όπως υπογραμμίζεται, «ο σεβασμός της δημιουργίας ανήκει εις τον πυρήνα της ορθόδοξου παραδόσεως» [127]

Μέσα στο μήνυμα γίνεται αναφορά στις απόψεις της εκκλησίας για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της οικολογικής κρίσης, οι οποίες είναι «ριζικήν αλλαγήν νοοτροπίας και συμπεριφοράς απέναντιν εις την κτίσιν, πνεύμα ασκητισμού, ολιγάρκειας και εγκράτειας, έναντι της απληστίας, της θεοποιήσεως των αναγκών και της κτητικής στάσεως» [128]

Φτάνοντας στο τέλος του μηνύματος, ο Πατριάρχης αναφέρει στους πιστούς ότι «ο σεβασμός προς την κτίσιν και προς τον άνθρωπο έχουν την αυτήν πνευματικήν πηγήν και αφετηρίαν. Την εν Χριστού δηλαδή ανακαίνισιν του ανθρώπου και την κεχαριτωμένην ελευθερίαν του». Επίσης υπογραμμίζεται πως με τον τρόπο που η καταστροφή συμπορεύεται με την κοινωνική αδικία, έτσι και η οικολογική συμπεριφορά συμβαδίζει με την κοινωνική αλληλεγγύη. Επηρεασμένος από αυτή την σκέψη του ζητά από τους πιστούς να προσεύχονται στον Θεό για να τους δώσει δύναμη και κουράγιο ώστε να καταφέρουν να αγωνίζονται για την επαναφορά των ισορροπιών στην κτίση και να δώσουν ένα οριστικό τέλος στην καταστροφή της.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

 

Παραπομπές:

123. Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, «Σέπτον Πατριαρχικόν μήνυμα επί τη ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος», www.imkn.gr, 1 Σεπτεμβρίου 2014, (Ημ. Ανάκτησης 22 Δεκεμβρίου 2017)
124. Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, «Σέπτον Πατριαρχικόν μήνυμα επί τη ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος», www.imkn.gr, 1 Σεπτεμβρίου 2015, (Ημ. Ανάκτησης 22 Δεκεμβρίου 2017)
125. Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, Ό.π
126. Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, «Σέπτον Πατριαρχικόν μήνυμα επί τη ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος», www.imkn.gr, 1 Σεπτεμβρίου 2016, (Ημ. Ανάκτησης 22 Δεκεμβρίου 2017)
127. Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου, «Σέπτον Πατριαρχικόν μήνυμα επί τη ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος», www.imkn.gr, 1 Σεπτεμβρίου 2016, (Ημ. Ανάκτησης 22 Δεκεμβρίου 2017)
128. Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου Ό.π